ဌာနမှူး(သင်ပြနည်းဌာန)

ဦးစိုးနိုင်

ပါမောက္ခ

ပညာရေး

 • ပညာ‌ရေးဘွဲ့(မဟာပညာရေးဘွဲ့တက်ရောက်ရန် အဆင့်မီသည်)
 • အဓိကဘာသာတွဲ- သင်္ချာ ၊ ရူပဗေဒ ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊မြန်မာနိုင်ငံ(၁၉၉၈)
 • သိပ္ပံဘွဲ့(ဘူမိဗေဒ) ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်မြိုု့၊ မြန်မာနိုင်ငံ(၁၉၈၆)
 • လက်မှတ်(သင်္ချာဆိုင်ရာ သင်ကြားခြင်းနည်းများ ပိုမိုတိုးတက်စေရန် နိုင်ငံအခြေပြုသင်တန်း ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဟီရိုရှီးမားမြို့၊ ဂျပန်နိုင်ငံ၊ ဂျပန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီ၊ ၂၀၁၀)
 • လက်မှတ်(မူလတန်းအဆင့် ကျောင်းသုံးစာအုပ်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် နိုင်ငံအခြေပြုသင်တန်း ဆွေးနွေးခြင်း၊ တိုကျိုမြို့၊ ဂျပန်နိုင်ငံ၊ ဂျပန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီ၊ ၂၀၁၄)
 • လက်မှတ်(မူလတန်းဆရာအတတ်ပညာ၏ဘာသာရပ်သင်ရိုးသင်ကြားခြင်းအတွက် ကျောင်းသုံးစာအုပ်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးစေရန် နိုင်ငံအခြေပြု အသိပညာ ဗဟုသုတ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့်သင်တန်း ဆွေးနွေးခြင်း၊ တိုကူရှီးမားမြို့၊ ဂျပန်နိုင်ငံ၊ ဂျပန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီ၊ ၂၀၁၇)

လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများ

 • မူလတန်းပြ  အမက သာသာမြိုင် သုံးခွ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံ
 • မူလတန်းကျောင်းအုပ် အမက ရဲနွဲ့သုံးခွ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံ
 • အထက်တန်းပြ  အထက (၁)သုံးခွ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံ
 • နည်းပြ၊ လက်ထောက်ကထိက၊ ကထိက  သင်္ကန်းကျွန်းပညာရေးကောလိပ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံ
 • ဌာနမှူး(သင်ပြနည်း)၊ ပါမောက္ခ(သင်ပြနည်း) လွိုင်ကော်ပညာရေးဒီဂရီကောလိပ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံ
 • ဗဟိုနည်းပြ  မူလတန်း၊ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်းဆရာများအတွက် ဘဝတွက်တာကျွမ်းကျင်စရာ ဘာသာရပ်သင်ရိုးဆိုင်ရာသင်တန်း
 • အချိန်ပြည့်တာဝန်ခံ  ကလေးဗဟိုပြုချဥ်းကပ်နည်းဆိုင်ရာ တိုတက်ဖွံ့ဖြိုးမှု အစီအစဥ် ၂ စီမံကိန်း၊ ပညာရေးစီမံကိန်းနှင့်‌လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံ
 • သင်္ချာသင်ရိုးညွှန်တမ်းရေးဆွဲရေးအဖွဲ့ဝင်(မူလတန်း) အခြေခံပညာမူလတန်းသင်ရိုးညွှန်းတမ်း ပြင်ဆင်ရေးဆွဲရေးစီမံကိန်း၊ ပညာရေးသုတေသန၊ စီမံကိန်းနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဉီးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံ