ဒုတိယကျောင်းအုပ်ကြီး

ဒေါ်နန့်မာလာသန်း

ပညာအရည်အချင်း

 • M.Ed    –          in Pedagogic Methodology, ပညာရေးတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်(၂၀၀၂)
 • B.Ed     –          in Chemistry & Mathematics, ပညာရေးတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်(၂၀၀၀)
 • B.Sc     –          in Chemistry, ပုသိမ်ဒီဂရီကောလိပ်၊ ပုသိမ်မြို့ (၁၉၈၇)

လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ

 • မဓမတောင်လေး၊ အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်း၊ မြောင်းမြမြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်း (မူလတန်းပြ၊ အလယ်တန်းပြ)
 • အမှတ်(၄)၊ အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း၊ မြောင်းမြမြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်း(အလယ်တန်းပြ)
 • အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း(သိလ္လာ)၊ မြောင်းမြမြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်း(အထက်တန်းပြ)
 • သင်္ကန်းကျွန်းပညာရေးကောလိပ်၊ ရန်ကုန် (နည်းပြ၊ လက်ထောက်ကထိက၊ ကထိက)
 • ပြည်မြို့ပညာရေးကောလိပ်၊ ပဲခူးတိုင်း (လက်ထောက်ကထိက)
 • လွိုင်ကော်ပညာရေးကောလိပ်၊ ကယားပြည်နယ်(ဒုတိယကျောင်းအုပ်ကြီး)
 • ကလေးဗဟိုပြု သင်ယူမှုချဉ်းကပ်နည်း မြှင့်တင်ရေးစီမံချက် (SCCA), JICA Project, ပညာရေးစီမံကိန်းနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော် (အချိန်ပိုင်း၊ အချိန်ပြည့်အဖွဲ့ဝင်)
 • Child-Centered Approach Technical Team၊ ပညာရေးစီမံကိန်းနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်   (အချိန်ပိုင်း၊ အချိန်ပြည့်အဖွဲ့ဝင်)

သုတေသနစာတမ်း

၁။         Nant Mar Lar Than, “Investigating the Knowledge, Value and Effort of Teacher Educators from Education Colleges in Myanmar Concerning Continuous Professional Development”, Journal of Myanmar Academy of Arts and Science, Vol. XII. No. 9 pp 41-70, 2019, Yangon, Myanmar.