အင်္ဂလိပ်စာဌာန

စဉ်အမည်ရာထူးအီးမေးလ်ဓာတ်ပုံ
ဒေါ်နေနွယ်တွဲဖက်ပါမောက္ခnaynwe@lkwedc.edu.mm
ဒေါ်စုစုအောင်တွဲဖက်ပါမောက္ခsusuaung@lkwedc.edu.mm
ဒေါ်စုစန္ဒီနိုင်လက်ထောက်ကထိကsusandynaing@lkwedc.edu.mm
ဒေါ်လဲ့ကေသီအောင်လက်ထောက်ကထိကlaekaythiaung@lkwedc.edu.mm
5ဒေါ်ဂျက်ကလင်းဖောလက်ထောက်ကထိကjackalinnpaw@lkwedc.eu.mm
6ဒေါ်ဖူးမြတ်ခင်လက်ထောက်ကထိကphoomyatkhin@lkwedc.eu.mm
ဒေါ်ဖြိုးကေခိုင်လက်ထောက်ကထိကphyokaykhaing@lkwedc.eu.mm