မျှော်မှန်းချက်

လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပညာရေးအခန်းကဏ္ဍတွင် စိတ်အားထက်သန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသော ကျန်းမာသန်စွမ်း၍ အကျင့်စာရိတ္တ မြင့်မားပြီး အသိပညာပြည့်ဝသော လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ မွေးထုတ်ပေးရန်၊